certificeringer

ELKA Rainwear-produktionen overholder de fælles europæiske CE-forordninger, også kendt som EN-markeringer

EN 343:2019 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning mod regn. 

Standard for testmetode og krav til metervarer, sømme og funktion. Angår såvel vandtæthed som åndbarhed. Dette piktogram oplyser om graden af beskyttelsesvirkningen.

Tallene ved siden af piktogrammet angiver:

X: Yderjakkens modstandsevne mod vandgennemtrængning udefra (vandtæthed).

Y: Modstandsevne mod fugtgennemtrængning, beklædningens åndbarhed samt evne til at transportere kroppens fugt indefra og ud gennem ydermaterialet.

Begge ovenstående egenskaber vurderes på en skala fra 1-4, hvor 4 er den højeste værdi. Denne værdi kan som den eneste kun opnås efter vask af produktet.

R: Den nederste værdi angiver, om produktet er testet under påvirkning af regn fra oven. Denne test er valgfri for certificeringen. R angiver, at produktet er testet. X angiver, at produktet ikke er testet. 

EN 343 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning mod regn. 

Standard for testmetode og krav til metervarer, sømme og funktion. Angår såvel vandtæthed som åndbarhed. Dette piktogram oplyser om graden af beskyttelsesvirkningen.

Tallene ved siden af piktogrammet angiver:

X: Yderjakkens modstandsevne mod vandgennemtrængning udefra (vandtæthed).

3 = Højeste beskyttelse
2 = Mellemhøj beskyttelse
1 = Laveste beskyttelse

Y: Modstandsevne mod fugtgennemtrængning, beklædningens åndbarhed samt evne til at transportere kroppens fugt indefra og ud gennem ydermaterialet.

3 = Meget god afledning
2 = Middel afledning
1 = Ringe afledning

EN ISO 20471 Certificering

EN ISO 20471 Beskyttelsesbeklædning – Tydelig synlig advarselsbeklædning til professionel brug.

Erstatter standarden EN 471:2003+A1:2007

Highvis beklædning er beregnet til visuelt at signalere brugerens tilstedeværelse, ved at give synlighed for bæreren i alle lysforhold, således de kan ses af operatører af køretøjer og/eller andet mekaniseret udstyr. Dette er gældende både i dagslys og under belysning af forlygter i mørke. Ydermere er der funktionskrav til beklædningens farve og retrorefleksion samt minimumsarealerne og materialernes fordeling og placering på beskyttelsesklæder.

 

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1 beklædning

Fluorescerende materiale

0,8 m2

0,50 m2 

0,14 m2

Refleks materiale  

0,2 m2

0,13 m2

0,10 m2

Kombineret ydeevne for materialer

 

 

0,20 m2

 

 

RIS 3279 TOM Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning.

RIS 3279 TOM certificeret beklædning bruges på de engelske jernbaner. Standarden er baseret på den europæiske standard EN 471:2003+A1:2007 og kræver at beklædningsdelen er minimum en klasse 2 i EN471 skalaen. GO/RT jernbanen standarden specificerer en orange hi-vis farve, hvor der til EN 471 tillades flere forskellige farver af høj synlighed.

EN 14058 Certificering

Beskyttelsesbeklædning –  til beskyttelse mod kolde omgivelser.

Denne standard beskriver krav og testmetoder til ydeevne af beklædningsgenstande, der beskytter mod virkningerne af et køligt miljø over -5°C. Disse effekter omfatter ikke kun lave lufttemperaturer, men også fugtighed og vind.

EN 1186 Certificering

Glas og gaffel.

Produkter mærket med “Glas & Gaffel”, kan bruges som vandtæt beklædning i forbindelse med arbejdopgaver i fødevareindustrien, som f.eks. rengøring, slagtning og pakning.

EN ISO 13034 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier.

Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB (6)-udstyr)

 Alle vore offshore produkter lever op til de europæiske standarder om beskyttelsesbeklædnings ydeevne og design. Kravene er opstillet for at højne tøjets beskyttelseseffekt og dermed også den personlige arbejdssikkerhed.

EN 14605 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning mod flyende kemikalier.

Ydelseskrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB (3) og PB (4))

Beskrivelse følger det enkelte ELKA produkt.

EN 14126 Certificering

Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenter

Denne standard beskriver krav og testmetoder for beskyttelsesbeklædning, der giver beskyttelse mod smitsomme agenter. Genanvendelig beklædning med begrænset brugstid.

EN ISO 11611 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse ved svejsning.

Standarden angiver minimumskravet til beskyt­telsesbeklædning, der beskytter brugeren ved kortvarig svejsning og processer med lignende risici. EN ISO 11611 certificeret beskyttelsesbe­klædning skal beskytte brugeren mod kortvarig kontakt med ild og kort, tilfældig kontakt med elektroniske ledere. Normen er inddelt i to klasser, der angiver beskyttelsesniveauet for tøjet.

Sikkerhedsbeklædning i klasse 1 er til beskyttelse mod situationer, hvor der er en mindre risiko for udledning af gnister og strålevarme. Klasse 2 er til beskyttelse i mere risikable situationer, og hvor risikoen for strålevarme er betydeligt

EN 1149-5 INDEX 1 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning - Elektrostatiske egenskaber

Del 5: Krav til materialets ydeevne og design.

Alle vore offshore produkter lever op til de europæiske standarder om beskyttelsesbeklædnings ydeevne og design. Kravene er opstillet for at højne tøjets beskyttelseseffekt og dermed også den personlige arbejdssikkerhed.

 

EN ISO 14116 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod varme og ild.

Materialer, materialekombinationer og beklædning med begrænset flammespredning. Beskyttelsesbeklædning i overensstemmelse med EN ISO 14116 beskytter mod lejlighedsvis kortvarig kontakt med små flammer. Denne begrænsede flammespredning er under omstændigheder, hvor der ikke er nogen anden væsentlig varme. 

 

EN ISO 11612 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod varme og ild. 

Denne internationale standard specificerer minimumskravene til tøj, der beskytter mod varme og / eller flammer. I en bred vifte af anvendelsesområder kan bæreren også udsættes for konvektiv, strålende eller kontaktvarme samt stænk af smeltet metal. Inden for standarden definerer bogstaverne A-F præstationsniveauerne for de ovenfor beskrevne beskyttende egenskaber.

IEC 61482-2 Certificering

Europæisk standard for beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod termisk fare fra en elektrisk lysbue.

Denne standard for beskyttelsesbeklædning, er beregnet til at beskytte brugeren mod termi­ske virkninger af en defineret elektrisk fejlbue og forhindrer fortsat brænding. Tøjet beskytter brugeren mod en bestemt type varme i forbindelse med en lysbue. Varmen kan være konvektiv og stråling forårsaget af stænk af smeltet metal eller en kombination af de to ovennævnte farer.


åndbart arbejdstøj

Symbolet findes ved arbejdstøj som er åndbart.

elka zip-in

ELKA ZIP-IN jakkerne kan lynes i flere af ELKA’s jakker, som isolerende indvendig jakke. Designet er tilpasset, så jakken også kan bruges separat – både til arbejde og fritid. De jakker der kan bruges ZIP-IN jakker til, er markeret med dette logo.

elka winter

Symbolet findes ved de forede og vindtætte produkter i ELKA´s vintersortiment.

aftagelige lommer

Symbolet findes ved arbejdsbukser med aftagelige hængelommer. Hængelommerne af- og påmonteres nemt via en lynlås.

lynlås i ben

Symbolet findes ved arbejdsbukser, hvor der er lynlås i benene. Hvilket letter påføring og aftagning af overtrækstøjet.

fiskeolie resistent

Metervaren er testet i forhold til fiskeolie resistens. Det betyder at metervaren ikke går i opløsning og dermed ødelægges ved kontakt med fisk.

Kulde bestandig

Metervaren er testet mod kulde og er derfor særligt velegnet, når der arbejdes i koldt vejr, ned til -30°C, da stoffet ikke krakelerer eller bliver stift.

elka stretch

Symbolet findes ved arbejdstøj med stræk, en metervare skabt til at sikre ekstra bevægelsesfrihed og komfort under arbejdet.

elka less weight

Symbolet findes ved arbejdstøj som er fremstillet af et lettere materiale end ELKA standard arbejdstøj.

keyboard_arrow_up