privatlivspolitik

1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre opmærksom på, hvordan Elka Rainwear A/S (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at informere om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Elka Rainwear A/S, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

 

2. Beskrivelse af behandlingerne

Elka Rainwear A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, kunde via vores webshop, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medie samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

 

2.1.1. Kundeforhold

Erhvervskunder

I forbindelse med salg af vores produkter til erhvervskunder, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersonen for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, firmanavn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

Privatkunder

Elka Rainwear A/S behandler personoplysninger om private kunder, når du er kunde hos os eller kunde via vores webshops: www.elkawebshop.dk. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

 

2.1.2. Hjemmeside og cookies

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har give samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra LinkedIn og Instagram.

Du har via vores webshops mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger som vi behandler, er navn, firmanavn, adresse, e-mail samt telefonnummer. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelse.

De oplysninger vi behandler via vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

 

2.1.3. Social medier

Vi anvender de sociale medier LinkedIn og Instagram til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail samt evt. oplysninger om dit køb, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR-artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

  • Du kan læse mere de om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.
  • Instagrams (Facebook) behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier slettes med det sammen. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.

 

2.1.4. Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve vedr. information om Elka, vores produkter, kampagner og tilbud. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om kontaktperson, e-mail og firma.

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet og i 3 år efter afmelding.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

 

2.1.5. Jobansøgere

Hvis du søger et job hos Elka Rainwear A/S, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold, uddannelsesniveau, sprogkundskaber, CV, ansøgning, referencer og tilgængelighedsdato samt hvis relevant videopræsentation

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse (GDPR art. 6(1)(f)) og i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen samt videregiver dine personoplysninger med de virksomheder, som gennemfører personligheds- og færdighedstesten samt evt. rekrutteringsfirma.

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke.

Uopfordrede ansøgning opbevares i 6 måneder efter at rekrutteringsprocessen er afsluttet, og oplysninger som vi behandler, hvis du vælger at tilmelder dig jobagenten opbevares, indtil du stopper med at abonnere på jobagenten

 

2.1.6. Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalings- eller bankoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

 

3. Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen.

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

 

4. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

 

5. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er: Elka Rainwear A/S

CVR.nr: 10 13 86 98
Navervej 22-24, 7451 Sunds
E-mail: elka@elkarainwear.dk
Tlf.: +45 97 14 24 22

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på elka@elkarainwear.dk eller på telefon +45 97 14 24 22

 

6. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 22.04.2022. 

keyboard_arrow_up